Ảnh lấy từ bạn FB Hậu đám ma ông Fidel castro 90 tuổi

Ảnh lấy từ bạn FB. Hậu "đám ma" ông Fidel castro 90 tuổi. Tất cả các ảnh đều không đủ thông tin (các thông tin đều bị xóa), thật và giả lẫn lộn. Cái món này chỉ mấy anh hình sự mới có thể giải mã tấm nào là thật và tấm nào là giả ví dụ do photoshop. Theo chiều thuận thì cố Đại tướng mất trước nên sinh nghi là không thể tránh khỏi. Còn 1 tấm nữa, nhưng thôi lấy 1 ví dụ vậy. Ai giỏi về món này trả lời giùm nếu dùng photoshop thì tấm ảnh sau dung lượng ít hay nhiều hơn tấm ảnh trước ?. Tổ sư cha cái công nghệ ! :v
23/06/2019

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan