Ai cũng có một mối quan hệ mông lung với một người nào đó

Ai cũng có một mối quan hệ mông lung với một người nào đó. Không phải người yêu, bạn cũng không phải, nó ở giữa bạn thân và người yêu, chỉ hai người biết với nhau.
Đến một giai đoạn cần vạch định rõ mối quan hệ này, thì họ trở thành người dưng..
03/08/2018
Facebook: https://www.facebook.com/baygiua.nganha.58
12 bình luận:
Cục Cưng
16-05-2018, 21:50:30
Viet sub đê :v
SuTi HaNa
16-05-2018, 21:50:30
:v
Giuse Tran
16-05-2018, 21:50:30
Co le la vay
Dương Quốc Tuấn
16-05-2018, 21:50:30
1 nùi stt
John Dang
16-05-2018, 21:50:30
yeah
Thành Huy
16-05-2018, 21:50:30
T nhớ 2 năm trước t vs m rõ ràng với nhau rồi mà. Vấn vương chi vậy cô gái.
SuTi HaNa
16-05-2018, 21:50:30
T cũng nhớ 2 năm trước m đã "yeah..yeah" rồi... giờ cmt đào mộ chi vậy bạn trẻ -_-
Thành Huy
16-05-2018, 21:50:30
Bởi vì mình thích vặy.
SuTi HaNa
16-05-2018, 21:50:30
Nhây đi... ? ?
Thành Huy
16-05-2018, 21:50:30
Thích hôn...nhây thiệt á.
SuTi HaNa
16-05-2018, 21:50:31
Cái nào khó quá bỏ qua đê.. ?
Thành Huy
16-05-2018, 21:50:31
Bởi vậy đừng đùa với bạn. ^^ :D

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan