1 ông ngái ngủ - 1 ông ngáp ngủ ???, Chia tay bạn hàng xóm là thế này đây???, Chuyện kể rằng hồi bé Vin - Win trông...

1 ông ngái ngủ - 1 ông ngáp ngủ ???
Chia tay bạn hàng xóm là thế này đây???
Chuyện kể rằng hồi bé Vin - Win trông giống nhau lắm, đi chơi có người tưởng sinh đôi mà :)
Khuôn mặt giống nè, có má lúm nè, trv là cũng tròn tròn giống nhau nè, tên ở nhà vô tình mà cũng vần ghê ý nè,...
Cứ ngỡ 2 đứa lớn lên sẽ là bạn thân. Giờ nhà bạn chuyển đi rồi, biết bao giờ mới lại gặp nhau. Giữ liên lạc và tụ tập thường xuyên nhé Nguyễn Hằng
P.s: Lần sau rực rỡ, ảnh dìm hàng quá thể ???
25/06/2018
Facebook: https://www.facebook.com/trang.dinh.7564

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan