- người ta giàu người xuống núi bán tiêu

- người ta giàu người xuống núi bán tiêu
- còn tôi nghèo tôi lên núi mua tiêu
???- người ta giàu người xuống núi bán tiêu
- còn tôi nghèo tôi lên núi mua tiêu
???
29/06/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003277300893

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan